0
Sự kiện Tin du học

Tây Úc khởi động các chương trình nhằm thu hút sinh viên quốc tế

Sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid,Tây Úc đang có những chương trình thu hút sinh viên quốc tế,đặc biệt là sinh viên Việt Nam,đến học tập và định cư.

Bài viết liên quan