0
Du học Du học New Zealand

Các trường tiêu biểu ở New Zealand

Christchurch
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
University of Canterbury
 Đại Học
Lincoln University
Đại Học
Christchurch Polytechnic Institute of Technology
Đại Học
Auckland
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
University of Auckland
Đại Học
Auckland University of Technology
Đại Học
Unitec
Đại Học
Manukau Institute of Technology
Nanaimo
Trung Học
Dundine
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
The university of Otago
Đại Học
Otago  Polytechnic
Đại Học
Ontario
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
 Đại Học
Đại Học
Timaru
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
Aoraki Polytechnic
Đại Học
Gisborne
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
Đại Học
Invercargill
Tên trường
Thành phố
Loại trường
Tham khảo
Telford Rural Polytechnic
Đại Học
Southern Institute of Technology
Đại Học

Ngoài ra, còn có các trường Cao Đẳng/Học Viện nổi tiếng với bằng cấp được chứng nhận trên toàn thế giới:

  1. SIT
  2. Queenstown Resort College
  3. NTEC
  4. Royal Business College

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education