Visa định cư

Tư vấn các chương trình làm việc và định cư nước ngoài:

Canada:

  • Visa làm việc (work permit) và định cư theo diện Skilled workers
  • Visa làm việc (work permit) và định cư theo Chương trình Start-Up visa
  • Visa định cư theo diện thân nhân bảo lãnh
  • Visa định cư theo diện kết hôn,

Mỹ:

    • Visa làm việc và định cư
    • Visa định cư theo diện thân nhân bảo lãnh
    • Visa định cư theo diện kết hôn

Đọc thêm tin tức về visa du học, du lịch, định cư