0
Canada Sự kiện

Chứng chỉ sau Đại học cho ngành trí tuệ nhân tạo tại Canada

Tháng 1/2023 đến đây, Fleming College mở lại chương trình đào tạo sau Đại học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành học mang xu thế tương lai trong 10 năm tới.

Bài viết liên quan

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education