YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD – HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LỚN THỨ BA TẠI TỈNH BANG ONTARIO, CANADA

0
Du học Canada

YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD – HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LỚN THỨ BA TẠI TỈNH BANG ONTARIO, CANADA

Toàn trường có hơn 123,000 học sinh đang theo học các chương trình tiểu học, trung học. trong đó tỉ lệ học sinh quốc tế chiếm 1,7%. Hằng năm, trường chào đón hơn 2,000 sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bài viết liên quan