NHỮNG Ý TƯỞNG CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI TRONG 2 TUẦN ?

0
Du học Canada

NHỮNG Ý TƯỞNG CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI TRONG 2 TUẦN ?

Học sinh trung học từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia chương trình IDEAS Summer Experience, và sử dụng những ý tưởng lớn của bạn để giải quyết nghiêm túc những thử thách của Trái đất.

Bài viết liên quan