0
Canada Sự kiện Tin du học

TIN VUI TỪ IRCC

CÁC DU HỌC SINH NỘP HỒ SƠ XIN GIẤY NHẬP HỌC TỪ CUỐI THÁNG 5- ĐẦU THÁNG 6 SẼ KỊP TIẾN ĐỘ NHẬP HỌC KỲ THÁNG 9 SẮP TỚI.

Bài viết liên quan