TĂNG KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP NHỜ HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI NIAGARA COLLEGE

0
Du học Canada

TĂNG KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP NHỜ HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI NIAGARA COLLEGE

TRÊN 140 SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG MỖI NĂM TẠI NIAGARA COLLEGE GÓP PHẦN KHÔNG NHỎ VIỆC TẠO NÊN TỶ LỆ 87.8% SINH VIÊN TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG

Bài viết liên quan