Tại sao nên học ngành hiệu ứng hình ảnh (VFX) & thiết kế trò chơi tại trường Cao đẳng Lasalle ở Canada?