ST GEORGE’S SCHOOL TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÀNH CHO NAM SINH TẠI VANCOUVER, CANADA

0
Du học Canada

ST GEORGE’S SCHOOL TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÀNH CHO NAM SINH TẠI VANCOUVER, CANADA

St. George’s School là trường dự bị đại học đẳng cấp dành cho nam sinh tại Vancouver, Canada. Trường đang giảng dạy chương trình ban ngày ngày cho học sinh lớp 1 – lớp 12 và chương trình nội trú dành cho học sinh từ lớp 8 – lớp 12. Với tổng số ghi danh là 1150, trong đó có 115 là học sinh nội trú đến từ 20 quốc gia trên toàn thế giới. St. George’s School đã đạt được vị trí nổi bật trong nước và quốc tế trong nhiều cuộc thi học thuật, nghệ thuật và thể thao.

Bài viết liên quan