Ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Actuarial Science) của trường Đại học Prince Edward Island (UPEI)

0
Du học Canada

Ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Actuarial Science) của trường Đại học Prince Edward Island (UPEI)

Ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Actuarial Science) của trường Đại học Prince Edward Island (UPEI) được công nhận bởi Hiệp hội Chuyên gia Định phí Bảo hiểm (Society of Actuaries – SOA)

Bài viết liên quan