0
Sự kiện Tin du học

MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN HỌC TẠI ĐỨC

Tham gia và đỗ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 tại một trong 38 cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn. Môn Ngoại ngữ có thể được thay thế bởi một Chứng chỉ Ngoại ngữ.

Bài viết liên quan