Lời nhắn gửi ấm áp của Thị trưởng Toronto, Ngài John Tory đến Centennial College.