Kế hoạch đón học sinh của Fanshawe College đã được chấp nhận!