HỌC VIỆN QUẢN LÝ ĐÔNG Á – EASB TRAO 50 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2016

0
Du học Singapore

HỌC VIỆN QUẢN LÝ ĐÔNG Á – EASB TRAO 50 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2016

Nhằm để xây dựng một cái nhìn khác ở Việt Nam rằng EASB là hệ thống giáo dục tư thục có chất lượng hàng đầu của Singapore, xứng đáng là sự lựa chọn của các bạn sinh viên và phụ huynh. EASB muốn giới thiệu chương trình học bổng năm 2016 đến các bạn sinh viên Việt Nam.

Bài viết liên quan