0
Du học Canada

UMC GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PATH-WAY ĐẶC BIỆT "UMC 5.0"

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian hoàn thiện trình độ anh ngữ, bắt kịp chương trình học tại các trường cao đẳng / đại học, Upper Madison College (UMC) giới thiệu chương trình pathway đặc biệt “UMC 5.0”

Bài viết liên quan