0
Sự kiện Tin du học

Học viên đạt điểm IELTS 7.0 Dương Liêu Hồ

Gần đây, anh Dương Liêu Hồ (học viên tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế Đại Dương) đã đạt điểm IELTS 7.0. Đây là một thành công khó đạt được, nhưng liệu có đến mức bất khả thi?

Bài viết liên quan