GIỚI THIỆU TRƯỜNG VANCOUVER SCHOOL BOARD – HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC LỚN NHẤT MIỀN TÂY CANADA

0
Du học Canada

GIỚI THIỆU TRƯỜNG VANCOUVER SCHOOL BOARD – HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC LỚN NHẤT MIỀN TÂY CANADA

Giấy chứng nhận của Hội Đồng Trường Vancouver được công nhận trên toàn thế giới. Học sinh hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp lớp 12 có trình độ cần thiết để có thể xin theo học hầu hết các trường đại học trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan