GIỚI THIỆU TRƯỜNG ELGIN COMMUNITY COLLEGE – MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỐT NHẤT TẠI MỸ

0
Du học Canada

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ELGIN COMMUNITY COLLEGE – MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỐT NHẤT TẠI MỸ

ECC là một trong những trường Cao đẳng cộng đồng tốt nhất tại Mỹ. Là trường đầu tiên tại Illinois được vinh danh tại Achieving the Dream Leader College năm 2012 và là một trong số ít những trường Cao đẳng cộng đồng đạt được giải thướng Aspen

Bài viết liên quan