GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ 2016 CỦA VIỆN ANH NGỮ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTH TEXAS

0
Du học Mỹ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ 2016 CỦA VIỆN ANH NGỮ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTH TEXAS

University of North Texas (UNT) tự hào là một trong những trường Đại học nghiên cứu hàng đầu của quốc gia. Viện Anh ngữ thuộc UNT đang cung cấp nhiều chương trình đặc biệt cho kỳ học hè năm nay ngoài những chương trình thường xuyên của trường.

Bài viết liên quan