BUỔI PHỎNG VẤN HỌC BỔNG LẦN 2 CỦA TRƯỜNG DEAMEN COLLEGE, BANG NEW YORK, HOA KỲ

0
Sự kiện

BUỔI PHỎNG VẤN HỌC BỔNG LẦN 2 CỦA TRƯỜNG DEAMEN COLLEGE, BANG NEW YORK, HOA KỲ

Công ty TNHH ĐT và Tư vấn Giáo dục Quốc tế Đại Dương thân mời các bạn sinh viên đến tham dự BUỔI PHỎNG VẤN HỌC BỔNG LẦN 2 với đại diện trường Deamen College, bang New York, Hoa Kỳ, với GIÁ TRỊ HỌC BỔNG LÊN TỚI 14,500 ĐÔ LA MỸ

Bài viết liên quan