0
Du học Canada

DU HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ CƠ HỘI ĐỊNH CƯ RẤT CAO TẠI CANADA

Nhập cư theo cơ sở kinh tế tại Canada 2015 chiếm tới 65,5% tổng chỉ tiêu toàn quốc là 285.000 người. Nắm vững các chính sách và yêu cầu của chương trình nhập cư là bước tiến cơ bản để bạn hoạch định rõ ràng lộ trình, thực hiện thành công ước mơ du học- làm việc- định cư tại Canada của mình.

Bài viết liên quan