0
Sự kiện Tin du học

DU HỌC HÈ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA (UNIVERSITY OF VICTORIA)

Cơ hội khám phá một thế giới mới, trải nghiệm một nền văn hóa mới, kết bạn từ hơn 100 quốc gia – và chuẩn bị cho tương lai vươn xa ra thế giới của bạn với thời gian học từ 3 đến 6 tuần.

Bài viết liên quan