ĐÂY LÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐƯỢC MỜI ĐỊNH CƯ DIỆN RNIP VỪA QUA TẠI THUNDER BAY