0
Du học Canada

CON ĐƯỜNG CHUYỂN TIẾP LÊN BẰNG THẠC SỸ TỪ TRƯỜNG CAO ĐẲNG FLEMING

Trường cao đẳng Fleming đã ký thỏa thuận hợp tác với trường đại học Vancouver Island (VIU) nhằm giúp các sinh viên tốt nghiệp chương trình chứng chỉ sau đại học ngành GIS (hệ thống quản lý thông tin địa lý) tại Fleming có thể tiếp tục theo đuổi hoàn thành bằng thạc sỹ tại trường đại học VIU.

Bài viết liên quan