Cao Đẳng Douglas tạo quỹ hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đôla giúp sinh viên trong dịch Covid-19!