0
Du học Canada

CALGARY BOARD OF EDUCATION

Đến với hội đồng giáo dục lớn nhất miền Tây Canada – Calgary Board of Education (CBE), bạn sẽ được trải nghiệm một nền giáo dục chất lượng cực kỳ tốt tại tỉnh Alberta. Một môi trường an toàn và chu đáo, CBE sẽ giúp cho học sinh thuận lợi học tập và sinh sống tại Canada.

Bài viết liên quan