0
Du học Mỹ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SEATTLE CENTRAL

Bạn có biết: Có tổng số hơn 1,200 trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ. Trường Seattle Central xếp hạng thứ 5 trong số các trường cao đẳng cộng đồng có số lượng du học sinh quốc tế nhập học nhiều nhất tại Mỹ (theo số liệu lấy từ Viện Giáo Dục Quốc Tế 2013 – 2014).

Bài viết liên quan