Học bổng 1,000 CAD cho tất cả sinh viên vì Covid-19 phải học Online tại quê nhà – Học kỳ 01 tháng 09.2020!