0
Du học Úc

GIỚI THIỆU TRƯỜNG INTERNATIONAL COLLEGE OF ADVANCED EDUCATION (ICAE)

The International college of Advanced Education (ICAE) là trường Cao đẳng Quốc tế Giáo dục Tiên tiến với khóa học quản trị khách sạn đặc sắc được ngành công nghiệp khách sạn hậu thuẫn. Với tỷ lệ việc làm cao ở Darwin sinh viên quốc tế sẽ dễ dàng tìm được việc làm thích hợp, không có nơi nào ở Úc mà sinh viên có thể vừa học vừa làm tốt hơn ở Darwin

Bài viết liên quan