0
Du học Mỹ

FLS INTERNATIONAL CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN CHO SINH VIÊN

Trong nhiều năm qua, các học sinh học tập tại FLS International luôn được hưởng 1 chương trình đào tạo học thuật chất lượng cao nhất, với hơn 90% sinh viên nói rằng họ sẽ giới thiệu FLS cho bạn bè của mình! FLS rất vui mừng được thông báo những cải tiến mới trong chương trình giảng dạy của trường giúp mang đến thêm nhiều lợi ích cho các học sinh theo học tại FLS.

Bài viết liên quan