CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP LÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC TRINE, HOA KỲ TỪ HỌC VIỆN NANYANG, SINGRAPORE

0
Du học Singapore

CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP LÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC TRINE, HOA KỲ TỪ HỌC VIỆN NANYANG, SINGRAPORE

Sau khi hoàn thành khóa SDBA tại NIM ở Singapore, sinh viên sẽ có đủ tiêu chuẩn để đăng kí khóa học Thạc sĩ trong vòng 1 NĂM với việc tùy chọn 3 chuyên ngành HOT nhất hiện nay tại trường Đại học Trine, Hoa Kỳ.

Bài viết liên quan