0
Du học Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC CỦA ILSC TẠI MỸ VÀ CANADA

Trường ngôn ngữ ILSC đã cung cấp các chương trình đào tạo ngôn ngữ cho Sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia khác nhau trong suốt hơn 24 năm qua, và đây cũng là ngôn trường lớn và lâu đời nhất trong 5 nhớm phân khúc của Tổ chức giáo dục ILSC, trong đó bao gồm Cao Đẳng, Đào tạo giảng dạy, Đào tạo liên kết, và Giáo dục thường xuyên. Ngôi trường đầu tiên của ILSC được thành lập tại Vancouver, Canada vào năm 1991, đến nay ILSC đã đứng đầu trên thế giới về đào tạo ngôn ngữ, và phát triển một cách bất ngờ tới tận 8 khu vực và quốc gia khác trên thế giới như Toronto, Montreal của Canada; San Fancisco và New York của Mỹ; New Delhi của Ấn Độ; và Brisbane và Sydney ở Úc.

Bài viết liên quan