Được UMC High School và Upper Madison College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Công ty xuất sắc nhất năm học 2015 – 2016”

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education