Được Centennial College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Công ty có năng suất làm việc nổi trội” vào năm 2013 và 2018

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education