Khách hàng Trần Kim Khánh – Đạt VISA du lịch Canada
Khách hàng Ngọc Hạnh – Visa du lịch Mỹ
Khách hàng Sơn Nam – đạt Visa du lịch Canada
Khách hàng Trung Kiên – Visa du học Canada
Khách hàng Kim Dung – Visa du lịch Canada
Khách hàng Trung Chánh – Đạt Visa OWP Canada
Khách hàng Hưng Thịnh – đạt Visa du học Canada
Khách hàng Thủy Tiên – Visa du học Canada
Minh Hiếu – Khách hàng gia hạn Visa tại Canada
Văn Sự – Khách hàng đạt Visa du lịch Canada
Khách hàng Gia Dĩnh – Visa du lịch Canada
Khách hàng Vĩnh Hòa – Visa du lịch Canada
Khách hàng Ngọc Dung – Visa du lịch Canada
Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education