Chứng chỉ Canada Course for Education Agents (CCEA)
Chứng chỉ The CEC Network Education Agent Workshop
Chứng chỉ tư vấn du học Úc Qualified Education Agent Counsellor
Được Centennial College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Công ty có năng suất làm việc nổi trội” vào năm 2013 và 2018
Được UMC High School và Upper Madison College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Công ty xuất sắc nhất năm học 2015 – 2016”
Được Seneca College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Một trong các công ty hàng đầu” vào năm 2018, 2019 và 2022
Được Fanshawe College, Canada công nhận và trao tặng Cúp Vàng vào năm 2019
Được Saskatchewan Polytechnic, Canada công nhận và trao tặng Cúp với Danh hiệu “Công ty có năng suất làm việc suất sắc nhất vào năm 2022”
Giải thưởng đơn vị tư vấn tuyển sinh xuất sắc năm 2022 – 2023
Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education