[MEETING] BUỔI GẶP GỠ CÔ WENDY CHIA – ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC BRONTE COLLEGE