0
Du học Canada

ĐẠI HỌC SASKATCHEWAN

Trường Đại học Saskatchewan là trường Đại học công lập lớn nhất ở tỉnh bang Saskatchewan và là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu tại Canada. Trường có 13 trường đại học chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu sâu rộng về con người, động vật và thực vật với hơn 100 ngành học, bao gồm cả lĩnh vực khoa học y tế.

Bài viết liên quan