0
Du học Canada

CHƯƠNG TRÌNH DIỆN AIPP (ATLANTIC IMMIGRATION PILOT)

Chương trình thí điểm, được đưa ra vào năm 2017, giúp các doanh nghiệp ở các tỉnh bang Đại Tây Dương Canada thuê những công nhân có tay nghề nước ngoài và những du học sinh muốn định cư các tỉnh bang này sau khi họ tốt nghiệp.

Bài viết liên quan