Chúc mừng bạn Trương Thị Mỹ Linh tốt nghiệp tại Camosun College, Canada

0
Canada Sự kiện

Chúc mừng bạn Trương Thị Mỹ Linh tốt nghiệp tại Camosun College, Canada

Bạn Trương Thị Mỹ Linh, du học sinh Công ty Đại Dương đồng hành từ năm 2017 đến nay, đã tốt nghiệp Camosun College, Canada.

Bài viết liên quan