Được Seneca College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Một trong các công ty hàng đầu” vào năm 2018, 2019 và 2022