Được Seneca College, Toronto công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Một trong các công ty hàng đầu” vào năm 2018, 2019 và 2022

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education