Lê Thị Thanh Hằng – Khách hàng đạt Visa du học Canada
Nguyễn Văn Tài – Khách hàng đạt Visa du lịch Canada
Võ Ngọc Kiều Nghi – đạt Visa du học Úc
Khách hàng Lê Thị Sim – Thành công Visa du lịch Canada
Nguyễn Đức Minh Hiếu – Gia hạn Visa thành công
Lâm Nguyễn Anh Thư – Visa du học Úc
Ngô Thị Tuyết – Visa du lịch Canada
Khách hàng Nguyễn Anh Đức – Đạt Visa du học Canada
Khách hàng Nguyễn Tân Phúc – Đạt Visa du học Canada
Khách hàng Nguyễn Thanh Tân – Đạt Visa OWP Canada
Nguyễn Thị Đào – Khách hàng đạt Visa du lịch Canada
Khách hàng Phạm Thành – Visa du lịch Canada
Khách hàng Châu Ngọc Sơn – Đạt Visa du lịch Canada
Khách hàng Liễu Ngọc Như Ý – Visa du học Canada
Khách hàng Trương Hữu Luân – Gia hạn Visa Canada
Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education