Võ Trần Chí Khang
Trần Ngọc Thiên Trinh
Trần Thị Hằng
Trương Anh Quang – Du lịch Canada
Lê Minh Trọng – Du lịch Canada
Phạm Anh Tuấn – Du lịch Mỹ
Hà Thanh Huyền – Du học Canada
Diệp Thanh Minh Châu – Du học Canada
Nguyễn Như Bình – Du học Canada