0
Du học Canada

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG SURREY SCHOOLS

Surrey Schools cách thành phố Vancouver 30 phút lái xe về phía Đông Nam và 2 giờ đến thành phố Seattle, Mỹ. Hội đồng trường hiện đang phục vụ cho toàn bộ con em thuộc cộng đồng khu vực Surrey, White Rock và học sinh quóc tế.

Related Posts