KẾ HOẠCH MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG LẠI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC LỚP 1 – 12

BỘ GIÁO DỤC

Đi học lại vào tháng 9

Vào tháng 9/2020, tất cả các trường học tại British Columbia sẽ bắt đầu giai đoạn 2 với mục tiêu tối đa hóa việc đến lớp học của học sinh trong khuôn khổ các sửa đổi hướng dẫn y tế công cộng nhằm giảm thiếu sự lây truyền của COVID-19. Việc tổ chức lớp học cho học sinh giúp tối thiểu sự chênh lệch về khả năng học tập, hỗ trợ các em về mặt học thuật, xã hội và cảm xúc cần thiết cho việc học. Các trường học và sở giáo dục cũng sẽ có các kế hoạch cần thiết để có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa các giai đoạn nếu và khi được yêu cầu.

Khung Năm Giai đoạn của Bộ Giáo dục dành cho K-12 bao gồm các biện pháp sức khỏe và an toàn toàn diện trong dịch COVID-19 và phù hợp với kế hoạch hoạt động lại của B.C. Dựa trên hướng dẫn sức khỏe cộng đồng mới dành cho các trường từ mầm non đến lớp 12 từ Cán bộ Y tế tỉnh, Năm giai đoạn đã được cập nhật để phác thảo các kỳ vọng đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông cho năm học 2020/21. Điều này bao gồm việc tổ chức học sinh thành các nhóm (Nhóm Học tập) để giúp hạn chế tiếp xúc và khả năng lây nhiễm. Việc hoạt động lại vào tháng 9 sẽ tuân theo bốn nguyên tắc nền tảng được lập ra ở giai đoạn đầu dịch COVID-19:

1

 

 • Duy trì một môi trường lành mạnh và an toàn cho tất cả học sinh, gia đình, giáo viên và nhân viên
 • Cung cấp các dịch vụ cần thiết để hỗ trợ con cái của những người lao động thiết yếu của chúng tôi (ESWs)
 • Hỗ trợ những học sinh dễ bị ảnh hưởng cần hỗ trợ đặc biệt
 • Mang đến cơ hội cho tất học sinh luôn được tiếp cận với giáo dục

 

GIAI ĐOẠN 1

HỌC TẠI LỚP

GIAI ĐOẠN 2

HỌC TẠI LỚP

GIAI ĐOẠN 3

KẾT HỢP

GIAI ĐOẠN 4

KẾT HỢP

GIAI ĐOẠN 5

HỌC TỪ XA

SỈ SỐ NHÓM HỌC SINH

Tiểu học: Không giới hạn

Trung học cơ sở: Không giới hạn

Trung học phổ thông: Không giới hạn

QUY MÔ LỚP HỌC DỰ KIẾN

Không áp dụng

Học tại lớp

Toàn thời gian đối với tất cả học sinh, tất cả khối lớp

SỈ SỐ NHÓM HỌC SINH

Tiểu học: 60

Trung học cơ sở: 60

Trung học phổ thông: 120

 

QUY MÔ LỚP HỌC DỰ KIẾN

Không áp dụng

Học tại lớp

Toàn thời gian đối với tất cả học sinh

Tối đa hóa thời gian học trên lớp nhất có thể trong phạm vi nhóm học sinh cho phép

 

Tự học trên lớp nếu được yêu cầu

 

SỈ SỐ NHÓM HỌC SINH

Tiểu học: 30

Trung học cơ sở: 30

Trung học phổ thông: 60

 

QUY MÔ LỚP HỌC DỰ KIẾN

50% đối với tất cả các trường

Học tại lớp

Toàn thời gian đối với:

- Con của những người lao động thiết yếu

- Học sinh khuyết tật

- Học sinh cần hỗ trợ thêm

Học tại lớp đối với các học sinh còn lại với thời gian tối đa có thể với quy mô lớp học dự kiến

Tự học và học từ xa hỗ trợ thêm cho học tại lớp

SỈ SỐ NHÓM HỌC SINH

Tiểu học: 30

Trung học cơ sở: 30

Trung học phổ thông: 30

 

QUY MÔ LỚP HỌC DỰ KIẾN

25% đối với tất cả các trường

Học tại lớp

Toàn thời gian đối với:

- Con của những người lao động thiết yếu

- Học sinh khuyết tật

- Học sinh cần hỗ trợ thêm

Học tại lớp đối với các học sinh còn lại với thời gian tối đa có thể với quy mô lớp học dự kiến

Tự học và học từ xa hỗ trợ thêm cho học tại lớp

SỈ SỐ NHÓM HỌC SINH

Tiểu học: 0

Trung học cơ sở: 0

Trung học phổ thông: 0

 

QUY MÔ LỚP HỌC DỰ KIẾN

0% đối với tất cả các trường

Học tại lớp

Tạm dừng việc học tại lớp đối với tất cả học sinh

 

Tự học và học từ xa thay thế học tại lớp

 

Biện pháp an toàn

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, tất cả các trường học ở B.C. sẽ bắt đầu năm học mới với mục tiêu tối đa hóa việc học trên lớp cho tất cả học sinh. Để hỗ trợ việc quay trở lại trường học, các biện pháp an toàn COVID-19 đang được thực hiện tại các trường học ở BC để giúp bảo vệ học sinh và nhân viên:

 

2

Quy trình làm sạch và khử trùng nâng cao

 

3

Bổ sung nơi rửa tay và khử trùng

 

4

Đánh dấu trên sàn và áp phích và phân luồng giao thông

 

5

Sử dụng tấm chắn ở những nơi bắt buộc (trường học, thư viện)

 

6

Nghỉ giải lao/ăn nhẹ, ăn trưa và chuyển tiết xen kẽ

 

7

 

Học sinh và nhân viên phải thường xuyên rửa tay sạch sẽ, che mặt khi ho / hắt hơi và không dùng chung thức ăn, đồ dùng học tập hoặc trang thiết bị. Họ cũng sẽ được yêu cầu ở nhà khi bệnh.

 

Nhóm học tập

Để nhiều học sinh nhất có thể quay trở lại lớp học toàn thời gian vào tháng 9, cán bộ y tế tỉnh đã đề xuất việc cho học sinh học theo nhóm học tập để giảm sự tương tác gần trực tiếp. Điều này sẽ giảm số lượng người mà mỗi học sinh hoặc nhân viên tiếp xúc, do đó giảm nguy cơ lây bệnh và đảm bảo cơ quan y tế có thể liên hệ theo dõi nhanh hơn.

Trong một nhóm học tập, bắt buộc phải tối thiếu việc tiếp xúc trực tiếp, nhưng không cần phải luôn giữ khoảng cách. Bên ngoài lớp học, phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như cán bộ nhân viên nhà trường.

NHÓM HỌC TẬP LÀ GÌ?

8

 

 • Nhóm học tập là một nhóm học sinh và nhân viên trường hỗ trợ trong suốt học kỳ hoặc năm học và tương tác chủ yếu với nhau.

 

 • Ví dụ như một lớp hoặc nhiều lớp thỉnh thoảng tham gia chung các hoạt động học tập hoặc nhóm học sinh trung học phổ thông học chung môn.

 

 • Học sinh có thể sẽ tương tác với nhau trong các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học và cần phải giữ khoảng thích hợp trong những trường hợp này.

 

 • Nhóm học tập là hình thức hiệu quả được khuyên thực hiện bởi cán bộ y tế để hạn chế sự tương tác giữa mọi người ở trường tiến tới giảm nguy cơ nhiễm COVID-19.

 

 

Nhóm học tập mang đến đa dạng các lợi ích cho học sinh

 • Về học tập: Cho phép học toàn thời giant hay vì học trực tuyến/từ xa
 • Về xã hội: Tăng sự tương tác với bạn bè đồng trang lứa, tránh sự cô lập
 • Về cảm xúc: Tăng sự hỗ trợ và kết nối giữa bạn bè đồng trang lứa
 • Về tâm lý: Giảm ảnh hưởng sức khỏe tâm lý

NHÓM HỌC TẬP Ở CÁC LOẠI TRƯỜNG KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Phần lớn các trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ học toàn thời gian trên lớp trở lại mà không thay đổi nhiều về nội dung chương trình học và thời khóa biểu. Nhiều trường trung học phổ thông sẽ phải điều chỉnh thời khóa biểu và lịch học ở trường để tối đa hóa thời gian học trên lớp.

Trường tiểu học

9

 

 • Các trường tiểu học vẫn sẽ tổ chức lớp học làm môi trường học tập chính của học sinh
 • Các trường tiểu học có thể lựa chọn mở nhóm học tập tối đa 60 học sinh và nhân viên nhà trường tương tác thường xuyên với nhau. Có thể 2 lớp sẽ tham gia vào cùng 1 dự án hoặc tối đa 3 lớp thường xuyên đi ngoại khóa cùng nhau.

Trường trung học cơ sở

9

 

 • Các trường trung học cơ sở theo mô hình của trường tiểu học (ví dụ như 1 phòng học, 1 giáo viên) sẽ được tổ chức giống như các trường tiểu học
 • Các trường trung học cơ sở theo mô hình của trường trung học cơ sở (ví dụ như học sinh di chuyển từ lớp này sang lớp khác để học các môn dạy bởi các giáo viên khác nhau) sẽ được sắp xếp lại để hạn chế số lượng học sinh trong nhóm học tập tối đa 60 học sinh và nhân viên nhà trường.

Trường trung học phổ thông

9

 

 • Các trường trung học phổ thông sẽ vẫn tổ chức các lớp học, tuy nhiên thời khóa biểu sẽ được sắp xếp để hạn chế số lượng học sinh trong nhóm học tập không quá 120 học sinh và nhân viên nhà trường.
 • Ví dụ: Học sinh trong một nhóm học tập ở trường trung học phổ thông có thể học một số môn cùng nhau và sau đó học các môn tự chọn riêng biệt, trong trường hợp họ cần giữ khoảng cách với các học sinh bên ngoài nhóm học tập.
 • Một số trường trung học phổ thông có thể sẽ:
  • Tổ chức lại hệ thống cho phép sinh viên học hai môn cùng một lúc trong 10 tuần và sau đó tiếp tục luân phiên hai môn sau mỗi 10 tuần
  • Thêm giờ học trên lớp song song với học trực tuyến, tự học hoặc học từ xa trong trường hợp không thể tổ chức học theo nhóm hay do các chiến lược giản cách.
 • - Các trường trung học phổ thông sẽ có thể tổ chức lại các nhóm học tập sau mỗi học kỳ.

 

 

 

10

Có 266 trường trung học ở B.C. có 196.000 học sinh theo học.

 

 

11

 

 • Có 96 trường trung học công lập và 49 trường tư thục có ít hơn 800 học sinh và những trường này có thể sẽ chỉ cần điều chỉnh một chút thời khóa biểu để đảm bảo tất cả học sinh trở lại lớp học an toàn.

12

 

 • Có 104 trường trung học công lập và một trường tư thục có từ 800 đến 1.500 học sinh và các trường này cần xem xét sửa đổi thời khóa biểu để có thể cho học sinh học lớp học.

13

 

 • Có 16 trường trung học công lập với từ 1.500 - 2.000 học sinh, chủ yếu nằm ở Lower Mainland và the Okanagan.
 • Đối với những trường trung học lớn này, các học khu đang xem xét nhiều phương án khác nhau để tối đa hóa việc học trong lớp. Trong trường hợp tệ nhất, có thể cần đưa ra một phương pháp kết hợp giữa học trực tuyến từ xa và tự học.
 • Học sinh khuyết tật, những em cần được hỗ trợ ở trường và con cái của những nhân viên phục vụ thiết yếu sẽ tiếp tục được học toàn thời gian tại lớp.

CÁCH GIỮ AN TOÀN KHI ĐẾN TRƯỜNG

 • Học theo nhóm
 • Nếu không học theo nhóm, thì hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn.
 • Nếu không thể đảm bảo việc học theo nhóm hoặc giữ khoảng cách an toàn, trường học có thể chọn sử dụng hình thức học trực tuyến hoặc tự học.

14

 

15

 

16

 

Phụ huynh và học sinh có thể mong đợi gì ở Giai đoạn 2?

Với quy mô lớp học cho phép, học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ quay lại học toàn thời gian trên lớp với những sửa đổi quy mô lớp học và thời khóa biểu. Nhiều trường trung sẽ điều chỉnh thời khóa biểu để đảm bảo tất cả học sinh có thể đi học toàn thời gian và tối đa hóa việc giảng dạy trên lớp. Phụ huynh và học sinh cũng nên:

LIÊN HỆ THƯỜNG XUYÊN VỚI TRƯỜNG

 • Liên hệ với trường học hoặc học khu để xác nhận phương pháp giảng dạy kỳ tháng Chín của trường mình.
 • Cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường và học khu.

HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ TRONG LỚP

 • Trở lại lớp học với điều kiện là tất cả các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe cần thiết có thể được đáp ứng.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ toàn thời gian cho học sinh khuyết tật.
 • Tập trung hỗ trợ sức khỏe tâm lý và phúc lợi khi học sinh quay lại trường học.
 • Các lựa chọn cho sinh viên có yêu cầu y tế đặc biệt.
 • Các phương pháp giảng dạy trực tuyến thay thế do hội đồng giáo dục và người bản xứ cùng quyết định, dành cho học sinh bản xứ. Họ quyết định vẫn đóng cửa và sẽ không cho học sinh trở lại trường vào tháng 9 ở một số trường.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÁNH GIÁ & BẢNG ĐIỂM

 • Chương trình giáo dục của tỉnh dành cho tất cả học sinh ở mọi cấp lớp.
 • Phiếu điểm và đánh giá kết quả học tập thường xuyên theo quy định.
 • Đánh giá khả năng thường xuyên ở cấp lớp và cấp tỉnh.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN SỨC KHỎE

 • Phụ huynh sẽ được yêu cầu theo dõi con em họ hàng ngày để phát hiện các triệu chứng và không gửi chúng đến trường nếu chúng bị bệnh. Bất cứ ai bị bệnh sẽ không được phép đến trường.
 • Học sinh sẽ được yêu cầu rửa tay thường xuyên, kể cả trước khi đến trường. Họ sẽ có quyền sử dụng chai nước rửa tay khi không có nước.
 • Trường học sẽ tiếp tục được vệ sinh kỹ hường xuyên hơn, bao gồm cả lớp học và các khu vực tiếp xúc nhiều.
 • Trường học và lớp học sẽ có vài thay đổi

→  Tổ chức mô hình học tập theo nhóm

Giữ khoảng cách an toàn giữa các học sinh trong lớp học và hoạt động theo nhóm nhỏ hơn và cá nhân

→  Hạn chế các cuộc họp và tụ tập đông người.

 • Giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang y tế khi đến trường và trường cũng sẽ chuẩn bị sẵn khẩu trang để phòng các trường hợp không có.
 • Học sinh sẽ được yêu cầu dán nhãn các vật dụng cá nhân của họ và không được chia sẻ chúng với người khác.
 • Cha mẹ cần nhắc nhở trẻ giảm thiểu tiếp xúc thân thể với bạn bè.
 • Xem Hướng dẫn Y tế Công cộng COVID-19 dành cho các cơ sở trường học K-12 để biết thêm thông tin về các biện pháp an toàn và sức khỏe cho cơ sở K-12.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO:

10/08/2020

 • Ban hành mẫu Báo cáo & Kế hoạch Trở lại Trường cho kỳ học Tháng Chín.
 • Các học khu và các trường tư thục sẽ triển khai Bản Dự thảo Kế hoạch Trở lại Trường học để cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình giảng dạy trong lớp cho tất cả học sinh vào tháng Chín.
 • Mỗi Bản Dự thảo Kế hoạch Trở lại Trường học phải nêu rõ:

Cách thức giảng dạy trong lớp ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bằng phương pháp nhóm Học tập.

Hợp tác và tham vấn với các tổ chức cộng đồng và các đoàn thể địa phương trong quá trình phát triển phương pháp Nhóm học tập của học khu / trường học.

Sửa đổi các kế hoạch đảm bảo sức khỏe và an toàn của học khu và trường học để đáp ứng các yêu cầu của Hướng dẫn Cập nhật Y tế Công cộng COVID-19 cho cơ sở K-12 (BCCDC).

Tham vấn và phối hợp với chính phủ và phụ huynh / người chăm sóc của học sinh bản xứ về các lựa chọn giáo dục và phương tiện đi lại dành cho học sinh bản xứ theo học các trường công lập.

17/08/2020

 • Ban hành Hướng dẫn vận hành K-12 trong mùa COVID-19

17 - 21/08/2020

 • Các Học khu và Hiệp hội Thành viên FISA hoàn thiện bản ''Kế hoạch cho học sinh quay lại trường học'' trình lên Bộ Giáo dục để xem xét.
 • Các hội đồng giáo dục và cơ quan quản lý trường học tư thục phải đảm bảo Kế hoạch của họ cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa các giai đoạn nếu và khi được yêu cầu.
 • Dưới quyền tài phán của mỗi bộ tộc, một số trường học tư thục của người bản xứ có thể vẫn đóng cửa. Họ cũng không bị yêu cầu phải trình kế hoạch cho Bộ.

21 - 26/08/ 2020

 • Bộ xem xét các Kế hoạch cho học sinh quay lại trường học và xác nhận các phương pháp học tập của Học khu và Hiệp hội Thành viên FISA.
 • Các học khu và trường học bắt đầu thông báo thông tin cho phụ huynh về các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe, phương pháp học theo nhóm, các lựa chọn về lịch học và ghi danh theo những kế hoạch ở giai đoạn .

26/08/ 2020

 • Các học khu và trường học thông báo thông tin cho phụ huynh về các Kế hoạch Giai đoạn 2 và đăng các thông báo bản cuối cùng lên mạng.

08/09/ 2020

 • Giai đoạn 2 của Kế hoạch Khởi động lại K-12 bắt đầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

ĐT: 028 3833 3971 - 3833 3972 - 3833 3776        

Hotline: 0949 810 024 - 0983 977 166

Email: info@duhocdaiduong.com

Website: www.duhocdaiduong.com

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số