Ngành thiết kế thời trang tại MDIS Singapore đào tạo những gì?

 

NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

1. MDIS đào tạo 3 chuyên ngành

Ngành thiết kế Trang Sức ( Jewelry Design)

Lộ trình: Foundation Diploma in Fashion design ( 6 tháng) và Diploma in Jewelry Design ( 8 tháng) -> Advance Diploma in Jewelry Design ( 8 tháng) và Bachelor Degree in Fashion Product and Promotion – Sunderland  University ( 12 tháng)

Tổng thời gian:

34 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS.

28 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT.

 

Ngành Nghệ thuật sản xuất Kim Loai quý ( Precious Metal Art)Chuyên về sản xuất sản phẩm thủ công đặc biệt, dành cho những ai muốn mở doanh nghiệp riêng/hoặc làm nghệ nhân

 

Lộ trình : Foundation Diploma in Fashion design ( 6 tháng) và Diploma in Precious Metal Art ( 8 tháng) -> Advance Diploma in Precious Metal Art ( 8 tháng) và Bachelor Degree in Fashion Product and Promotion ( 12 tháng) của Sunderland University

Tổng thời gian:

34 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS.

28 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT.

 

Fashion design and textile

Lộ trình: Foundation Diploma (6 tháng) -> Higher Diploma in Fashion and design ( 9 tháng) -> Top up degree in Fashion Design and Textile của Portsmouth University ( 24 tháng)

Tổng thời gian:

39 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS.

33 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT.

 

Fashion Design and Marketing promotion

Lộ trình: Foundation Diploma ( 6 tháng) -> Higher Diploma in Fashion and design ( 9 tháng) -> Top up degree in Fashion Communication and Promotion của Đại học Teesside, UK ( 18 tháng)

Tổng thời gian:

33 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS.

27 tháng nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Các kỳ nhập học của ngành thiết kế thời trang

International Foundation Diploma (Học phí 7,726 + phụ phí 2,200 - 2,600)

 •          5 tháng 4 năm 2021/
 •          5 tháng 7 năm 2021/
 •          4 tháng 10 năm 2021

Diploma in Jewelry Design ( Enhanced)

 •          8 tháng 3 năm 2021
 •          7 tháng 6 năm 2021
 •          4 tháng 10 năm 2021

Advance Diploma in Jewelry Design

 •          18 tháng 10 năm 2021

Diploma in Precious metal Art

 •          5 tháng 4 năm 2021
 •          5 tháng 8 năm 2021
 •          8 tháng 11 năm 2021

Advance Diploma in Precious Metal Art

 •          22 tháng 11 năm 2021

Higher Diploma in Fashion and Design

 •          18 tháng 2 năm 2021
 •          17 tháng 5 năm 2021
 •          19 tháng 7 năm 2021
 •          18 tháng 10 năm 2021

Higher Diploma in Fashion Marketing and Promoting

 •          18 tháng 2 năm 2021
 •          17 tháng 5 năm 2021
 •          19 tháng 7 năm 2021
 •          18 tháng 10 năm 2021

Degree Fashion Design and Textile của Portsmouth University (24 tháng)

 •          19 tháng 4 năm 2021
 •          25 tháng 10 năm 2021

Degree in Fashion Communication and Promotion của Đại học Teesside, UK ( 18 tháng)

 •          19 tháng 4 năm 2021
 • ·        25 tháng 10 năm 2021

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số