HỎI ĐÁP CÙNG IRCC

1. IRCC có diễn giải khác nhau giữa một chương trình học hoàn toàn online và một chương trình có thể học hoàn toàn online về cả khả năng xin giấy phép học tập và giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp? Nếu một chương trình được mô tả trên trang web của trường là có thể hoàn thành trực tuyến hoàn toàn tùy thuộc vào kế hoạch giảng dạy của trường
 
a. Liệu viên chức xét visa cho đây là chương trình online và do đó không cấp giấy phép học tập?
 
Nếu sinh viên đang học một chương trình hoàn toàn từ xa thì không bắt buộc phải có giấy phép học tập. Công dân nước ngoài bắt buộc phải có giấy phép học tập để học tập, tham gia các khóa huấn luyện chuyên gia, đào tạo nghề hoặc các hình thức giáo dục đào tạo khác có thời gian hơn 6 tháng tại một trường DLI tại Canada. Thời hạn của giấy phép học tập chỉ bằng thời gian học tập tại Canada. Xin lưu ý rằng nếu sinh viên muốn lấy PGWP, họ sẽ phải xin giấy phép học tập và hồ sơ cần phải nộp trước khi bắt đầu học.
 
Trong trường hợp bình thường, học từ xa có thể được coi là học trực tuyến. Sinh viên hoàn thành một chương trình học hoàn toàn bằng hệ đào tạo từ xa (bên ngoài hoặc bên trong Canada) không đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Do COVID-19, tất cả sinh viên đã ghi danh và đang học một chương trình đủ điều kiện lấy PGWP vào tháng 3 năm 2020 hoặc bắt đầu chương trình học từ mùa xuân năm 2020 trở về sau và bao gồm cả học kỳ mùa thu năm 2021 có thể học 100% online chương trình học từ bên ngoài Canada.
 
2. Liệu viên chức visa có cho chương trình này là không đủ điều kiện xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp không?
Do COVID-19, các viên chức sẽ có quyền quyết định khi xem xét các chương trình trực tuyến và sẽ sử dụng các biện pháp tạo điều kiện để cố gắng và giải quyết các hạn chế đi lại hiện tại. Các biện pháp tạo điều kiện này sẽ tiếp tục được đánh giá theo thời gian và theo các chính sách khác nhau. Miễn là sinh viên học chương trình đủ điều kiện xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp và đã nộp hồ sơ xin giấy phép học tập trước khi bắt đầu học, họ sẽ đủ điều kiện lấy giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.
 
3. Đối với những học sinh đang chờ kết quả trung học phổ thông để chính thức được nhận vào các trường PSE, họ có thể xin được thư nhập học có điều kiện không? Liệu thư nhập học có đáp ứng đủ điều kiện như một hồ sơ hoàn chỉnh không?
Chúng tôi đang tham vấn với các trường DLI và các bên liên quan để thảo luận về cách tiếp cận của họ đối với những tình huống này và sẽ có nhiều điều hơn để chia sẻ trong những tuần tới.
 
4. Sinh viên có cần phải cung cấp sinh trắc học để hồ sơ của họ được coi là hoàn thiện không?
 
a. Họ sẽ làm gì nếu VAC bị đóng cửa do quốc gia bị phong tỏa?
Đương đơn cung cấp thư hướng dẫn sinh trắc học (BIL) để làm bằng chứng rằng họ đã nộp đầy đủ hồ sơ cho Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và đã thanh toán phí sinh trắc học (trừ khi đương đơn được miễn nộp phí). Như một biện pháp tạm thời, IRCC đã thực hiện một số thay đổi đối với các yêu cầu về sinh trắc học. Sinh viên được miễn yêu cầu cung cấp sinh trắc học nếu họ
 
- đang ở Canada và đang nộp đơn xin làm việc, học tập hoặc tạm trú tại Canada
 
- đang nộp đơn hoặc đã nộp đơn xin thường trú và đã cung cấp sinh trắc học trong vòng 10 năm qua
Hầu hết các VAC đã tạm thời đóng cửa hoặc đang hoạt động với số giờ và dịch vụ hạn chế. Sinh viên nên kiểm tra trang web của VAC trước khi đi.
 
5. Sinh viên có cần phải có kết quả khám sức khỏe trước để hồ sơ được coi là hoàn chỉnh không? Sinh viên có nên khám sức khỏe trước không?
 
Sinh viên có thể lựa chọn khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ gọi là khám sức khỏe trước. Để khám sức khỏe trước, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng khám
 
Sinh viên có thể khám sức khỏe trước nếu nộp hồ sơ:
- Du lịch (bao gồm siêu visa cho ông bà cha mẹ)
- Làm việc
- Học tập
 
IRCC sẽ gửi cho sinh viên hướng dẫn khám sức khỏe. Sinh viên phải đi khám sức khỏe trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được các hướng dẫn này. Nếu sinh viên không tuân theo các hướng dẫn này, chúng tôi có thể từ chối hồ sơ của họ.
 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số