CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐIỀU DƯỠNG

Một trong những phương thức mà Hiệp Hội Điều Dưỡng Ontario bảo vệ cộng đồng đó là cam kết về các chương trình học điều dưỡng tại Ontario trang bị cho sinh viên tốt nghiệp khả năng làm việc thực tiễn để đảm nhận công việc là một Điều Dưỡng viên đã có chứng chỉ hành nghề (RPN). Chúng tôi làm điều này bằng cách xem xét và phê duyệt tất cả các chương trình điều dưỡng tại Ontario.

Quá trình phê duyệt bao gồm việc xem xét lại giáo trình giảng dạy ngành học này dựa theo khả năng làm việc thực tiễn. Chúng tôi xem xét điều này cứ mỗi năm năm. Chúng tôi cũng đánh giá hàng năm các chỉ số hiệu suất (KPI) của chương trình. Điều này bao gồm:

 • Sự thỏa mãn của sinh viên đang theo học và sinh viên đã tốt nghiệp chương trình
 • Tỷ lệ tốt nghiệp
 • Thành tích của sinh viên tốt nghiệp trong kỳ thi đăng ký chứng chỉ hành nghề Điều Dưỡng (CPNRE).

Dựa trên những đánh giá này, một chương trình Điều Dưỡng có thể rơi vào một trong ba phân loại sau:

* ĐƯỢC CHẤP THUẬN (LOẠI 1)

Chương trình được chấp thuận là khi nó đáp ứng các yêu cầu về các chỉ tiêu phê duyệt như dưới đây:

 • Khả năng làm việc thực tiễn được chứng minh trong giáo trình giảng dạy của chương trình
 • Kết quả KPI bằng hoặc cao hơn mức trung bình của tỉnh bang
 • Kết quả CPNRE bằng hoặc cao hơn mức trung bình của tỉnh bang.

* CHẤP THUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN (LOẠI 2)

Chương trình được chấp thuận có điều kiện là khi nó chưa đáp ứng về một trong các các chỉ tiêu phê duyệt dưới đây:

 • Thiếu năng lực được xác định trong giáo trình giảng dạy của chương trình
 • Kết quả KPI dưới mức trung bình của tỉnh bang trong hai năm liên tục
 • Kết quả CPNRE dưới mức trung bình của tỉnh bang trong hai năm liên tục.

* KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN (LOẠI 3)

Chương trình không được chấp thuận là khi nó chưa đáp ứng về một trong các chỉ tiêu phê duyệt và không có sự cải thiện trong bất kỳ tiêu chuẩn nào dưới đây:

 • Thiếu năng lực được xác định trong giáo trình giảng dạy của chương trình trong 3 kỳ xem xét liên tục. 
 • Kết quả CPNRE dưới mức trung bình của tỉnh bang trong ba năm liên tục.

Kể từ tháng 6 năm 2019, Hiệp Hội đã cấp các trạng thái sau đây cho các chương trình được liệt kê bên dưới

Các chương trình có (*) là một phần của quy trình phê duyệt chương trình thí điểm của Hiệp Hội. Các chương trình này đã được Hiệp Hội phê duyệt vào tháng 3 năm 2018.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến chương trình Điều Dưỡng của họ

TRƯỜNG

 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CỦA HIỆP HỘI

TÌNH TRẠNG CHẤP THUẬN

Cao Đẳng Algonquin

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Cambrian

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Canadore

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Centennial

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 2

Cao Đẳng Centennial

Cử Nhân Điều Dưỡng Cho Điều Dưỡng Viên Được Đào Tạo Quốc Tế

Đầu vào trực tiếp

Loại 2

Cao Đẳng Boreal

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Confederation

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Conestoga

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Durham

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Fanshawe

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Fleming

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng George Brown

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Georgian

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Humber

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng La Cite

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 2

Cao Đẳng Lambton

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Loyalist

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Mohawk

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Niagara

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Northern

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Sault

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 2

Cao Đẳng Seneca

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 21

Cao Đẳng Sheridan

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng St. Clair

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Cao Đẳng Lawrence

Cử Nhân Điều Dưỡng

Đầu vào trực tiếp

Loại 1

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

ĐT: 028 3833 3971 - 3833 3972 - 3833 3776        

Hotline: 0949 810 024 - 0983 977 166

Email: info@duhocdaiduong.com

Website: www.duhocdaiduong.com

 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số