Thông báo mới của Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

0
Sự kiện

Thông báo mới của Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

Gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh ở Bang British Columbia đối với du học sinh quốc tế.

Bài viết liên quan